Szerzői útmutató


Formai követelmények a cikkekkel szemben

Kérjük, hogy kéziratukat a következő előírások szerint nyújtsák be!

 • Folyóiratunkban a tanulmányok átlagos hossza 1 ív (40 000 leütés szóközzel), ettől maximum ±50 százalékkal lehet eltérni. (A cikk méretét a Word-programokban a Fájl/Adatlap/Statisztika mezőben lehet megnézni.)
 • Szerzőink ügyeljenek tanulmányuk szerkezetére! A cikkek minden esetben körülbelül 800–1000 karakteres tartalmi összefoglalóval kezdődnek, amelyben a tanulmány főbb hipotéziseit és állításait kell ismertetni. (Ezt az összefoglalót érdemes angolul is mellékelni.)
 • Az összefoglalót követő csillagos lábjegyzet tartalmazza a tanulmány elkészítésével kapcsolatos információkat és a köszönetnyilvánításokat. Utána következik a szerző foglalkozása (esetleg beosztása), munkahelye és e-mail címe.
 • A főszöveg legyen jól strukturált: a fejezetek élén vastag betűs, az alfejezetek élén dőlt betűs címek álljanak!
 • A tanulmánynak minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző(k) teljes nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal. A szövegben elegendő a vezetéknévvel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó szerinti hivatkozás eseté­ben az oldalszám feltüntetése elengedhetetlen. Arra kérjük szerzőinket, hogy hivatkozásaik minden tételét lássák el a hivatkozott mű CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítójával (a találati listából a megfelelő tétel linkjét szúrják be a hivatkozás végébe, természetesen sokszor előfordul, hogy nincs ilyen azonosító). Ezt az azonosítót a következő linkre kattintva kereshetik meg . Továbbá ne feledkezzenek meg a beszúrt hivatkozás hiperhivatkozásként való megjelöléséről a kéziratban! A CrossRef-nél regisztrált DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását!
 • A táblázatokat a cikkben folyamatosan kell számozni (a számozás az új alfejezetekben, alpontban nem kezdődik újra). Mindegyik táblázatnak címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A táblázatokat a Word-program táblázatszerkesztőjével kell elkészíteni (különben újra be kell gépelnünk, ami hibalehetőséget rejt magában). A táblázatbeli megjegyzéseket és az adatok forrását közvetlenül a táblázat alatt kell elhelyezni.
 • Az ábráknak címet kell adni, és folyamatosan be kell őket számozni (a számozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Az ábrához tartozó megjegyzéseket és az ábra forrását közvetlenül az ábra alatt kell feltüntetni. Kérjük, csatolják a kézirathoz az eredeti Excel-fájlokat (ha nem Excel-programban készültek az ábrák, akkor valamilyen vektoros – például pdf, eps – formátumban)!
 • A képleteket a jobb oldalon zárójelben folyamatosan kérjük számozni (tehát az egyes alfejezetekben ne kezdődjön újra a számozás).
 • Kérjük, a honlapunkról is letölthető felhasználási szerződést aláírva juttassák el szerkesztőségünkbe!

Minták

Hivatkozások:

 • KLEIMAN, E. [1974]: The Determinants of National Outlay on Health. Megjelent: Perlman, M. (szerk.): The Economics of Health and Medical Care. Macmillan, London.
 • KORNAI JÁNOS [1980]: A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 • QIAN, Y. - XU, C. [1998]: Innovation and bureaucracy under soft and hard budget constraints. Review of Economic Studies, 65. 151-164. o.
 • TÓTH ISTVÁN JÁNOS - SEMJÉN ANDRÁS [1999]: A magyar vállalkozások adózási magatartása és pénzügyi fegyelme. Külgazdaság, 1. sz. 29-55.

Táblázatok:

11. táblázat
Külföldi banktulajdon és a közvetlen tőkebefektetések (FDI) közötti kapcsolat

Ország:

Összes FDI 1989-1999 között (milliárd dollár)

Összes FDI egy főre vetítve (dollár)

Összes FDI az 1999. évi GDP százalékában

Bankok száma

Ebből: többségi külföldi tulajdonú bankok

Többségi külföldi tulajdonú bankok aránya (százalék)

Magyarország

18,1

1664

34

42

32

76

Csehország

14,9

1456

28

40

26

65

Lengyelország

20,0

517

13

74

40

54

Szlovákia

2,1

370

10

22

6

27

Szlovénia

1,4

700

7

31

5

16


Forrás: EBRD [2000], The Banker, 2001. április, központi bankok jelentései.


Felhasználási szerződés

Szerzői jogvédelem alá tartozó cikk megjelentetésére a Közgazdasági Szemle c. folyóiratban.
A szerződés letöltése: szerzodes.pdf

Navigátor< Előző oldal<<< Vissza a nyitóoldalraOldal tetejére

| a lap bemutatása |  a kiadó |  szerkesztőség |  útmutatás a szerzőknek |  felhasználói útmutató |  tartalom |
a legfrissebb szám |  előfizetés |  kiadványok |  keresés |  linktár |  hírlevél |  vendégkönyv |  oldaltérkép | 
felhasználó regisztráció | bejelentkezés | elfelejtett jelszó | személyes adatok kezelése | kijelentkezés |      | change to english |

Copyright © 2004 Közgazdasági Szemle Alapítvány. Minden jog fenntartva.
készítette: Webműves Bt. 2002
továbbfejlesztés: e-Média Informatikai Bt. 2004