Cikk

Lukovszki Lívia — Rideg András — Sipos Norbert — Varga Anna Róza

A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrás- és képességkonfigurációi

Ebben a tanulmányban a Globális Versenyképességi Projekt 372 magyar családi mikro-, kis- és középvállalatot tartalmazó adatállományán elemezzük a vállalati teljesítmény és a versenyképesség komponenseinek főbb jellemzőit nem hierarchikus (K-közepű) klaszterelemzés segítségével. Az alkalmazott ver seny képesség meg kö ze lí tés a Chikán-Czakó-féle vállalat-verseny képesség fogalom meghatározására, a Barney-féle erőforrás-alapú elméletre és a Miller-féle konfigurációs elméletre épít, a vállalati teljesítmény mérése pedig az eszközarányos megtérülés (ROA) segítségével történt. A három klaszterképző változó (ROA, foglalkoztatotti létszám, cégkor) szerint négy klaszter létrehozatala bizonyult relevánsnak: a "középkorú hatékonyak", a "kiforrott középszerűek", az "érett középvállalatok" és az "összpontosító fiatalok". Az eredmények a magyar családi mikro-, kis- és középvállalati mintán azt igazolják, hogy a versenyképességet meghatározó tényezők köre a cégkor és a vállalati életciklus szerint jelentős mértékben eltérhet, ahogyan arra már más tanulmányok is felhívták a figyelmet. Az eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy az erőforrások és képességek erősségeit és gyengeségeit, valamint a vállalati teljesítmény korspecifikus összetevőinek hatásmechanizmusait elméleti és gyakorlati oldalról is megértsük, ezzel segítve az eredményes gazdaságpolitika kialakítását.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: L26, M10.

LXX. évf., 2023. december (1389—1413. o.), DOI:10.18414/KSZ.2023.12.1389, Műhely

 Letöltés (PDF formátum, 254.94 kB)

Navigátor< Előző oldal<<< Vissza a nyitóoldalraOldal tetejére

| a lap bemutatása |  a kiadó |  szerkesztőség |  útmutatás a szerzőknek |  felhasználói útmutató |  tartalom |
a legfrissebb szám |  előfizetés |  kiadványok |  keresés |  linktár |  hírlevél |  vendégkönyv |  oldaltérkép | 
felhasználó regisztráció | bejelentkezés | elfelejtett jelszó | személyes adatok kezelése | kijelentkezés |      | change to english |

Copyright © 2004 Közgazdasági Szemle Alapítvány. Minden jog fenntartva.
készítette: Webműves Bt. 2002
továbbfejlesztés: e-Média Informatikai Bt. 2004