Cikk

Lukovszki Lívia — Rideg András — Sipos Norbert

A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése

A tanulmány a termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú modelljének megalkotására építve vizsgálja magyar mikro-, kis- és középvállalati szektorban az innovációt lehetővé tevő vállalati erőforrások és képességek, valamint a vállalati innovációs aktivitás hatását a tényleges termék- vagy szolgáltatásinnovációs teljesítményre. Az elméleti megalapozást, modellalkotást és hipotéziskitűzést követően empirikus kutatási eredmények bemutatására kerül sor. Az 1069 vállalat vizsgálata leíró statisztikai eszközök és a hierarchikus bináris logisztikus regresszió módszertana segítségével történt. Az eredmények azt mutatják, hogy az innovációt megalapozó közvetett tényezők közül 1. a gazdasági és innovációs együttműködések száma, valamint 2. a pénzügyi kimutatások/indikátorok alkalmazása gyakorolnak pozitív hatást a termék- vagy szol gál ta tás inno vá ció eredményességére. A közvetlen innovációs aktivitások esetében szintén két tényező, 3. a termékújításokkal foglalkozó kutatás- fejlesztési tevékenység, valamint 4. a technológia újdonsága és a technológiai újításokkal összefüggő kutatás-fejlesztési tevékenység hat pozitívan a termék- vagy szol gál ta tás inno vá ció eredményességére. A kutatás újdonságát egyrészt a mikro-, kis- és középvállalati termék- vagy szol gál ta tás inno vá ció erőforrás-alapú modelljének megalkotása adja, másrészt újabb empirikus eredményekkel szolgál az innováció gyakorlatáról. Emellett az összefüggések gyakorlati szempontból is jelentősek a mikro-, kis- és középvállalati fejlesztés vagy menedzsment területén.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: M00, O30, O32.

LXIX. évf., 2022. július-augusztus (929—961. o.), DOI:10.18414/KSZ.2022.7-8.929, Tanulmány

 Letöltés (PDF formátum, 334.77 kB)

Navigátor< Előző oldal<<< Vissza a nyitóoldalraOldal tetejére

| a lap bemutatása |  a kiadó |  szerkesztőség |  útmutatás a szerzőknek |  felhasználói útmutató |  tartalom |
a legfrissebb szám |  előfizetés |  kiadványok |  keresés |  linktár |  hírlevél |  vendégkönyv |  oldaltérkép | 
felhasználó regisztráció | bejelentkezés | elfelejtett jelszó | személyes adatok kezelése | kijelentkezés |      | change to english |

Copyright © 2004 Közgazdasági Szemle Alapítvány. Minden jog fenntartva.
készítette: Webműves Bt. 2002
továbbfejlesztés: e-Média Informatikai Bt. 2004